Polski
English
Search
Today is Monday, April 22 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Personnel
Pracownicy emerytowani
Nazwisko i imię Marek Kurowicz
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail marek.kurowicz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Janusz Mędrych
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail janusz.medrych@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Joachim Otte
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr hab. inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail j.otte@wp.pl Fax


Nazwisko i imię Jan Rduch
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail jan.rduch@polsl.pl Fax