Polski
English
Search
Today is Monday, April 22 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Personnel
Adiunkci i wykładowcy
Nazwisko i imię Łukasz Bartela
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon (032) 237 24 92
Stanowisko Pokój 202 HMC
Adres e-mail lukasz.bartela@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Krzysztof Bochon
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 22 27
Stanowisko adiunkt Pokój A 423b
Adres e-mail krzysztof.bochon@polsl.pl Fax +48 32 237 26 80


Nazwisko i imię Mateusz Brzęczek
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail mateusz.brzeczek@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Jarosław Dziuba
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32-237-22-27
Stanowisko Adiunkt Pokój 424 A
Adres e-mail jaroslaw.dziuba@polsl.pl Fax 32-237-2680


Nazwisko i imię Krzysztof Fryczowski
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 10 39
Stanowisko Pokój A-445B
Adres e-mail krzysztof.fryczowski@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Bartłomiej Hernik
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 11 96
Stanowisko adiunkt Pokój B 203
Adres e-mail bartlomiej.hernik@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Katarzyna Janusz-Szymańska
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32 237 15 13
Stanowisko adiunkt Pokój HMC 204
Adres e-mail katarzyna.janusz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Wojciech Kosman
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr hab. inż. Telefon (32) 237 23 59
Stanowisko Pokój A-422
Adres e-mail wojciech.kosman@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Sebastian Lepszy
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon (+48) 32 237 23 37
Stanowisko adiunkt Pokój A-439
Adres e-mail sebastian.lepszy@polsl.pl Fax (+48) 32 237 26 80


Nazwisko i imię Izabella Maj
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 23 79
Stanowisko Adiunkt Pokój B 214
Adres e-mail izabella.maj@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Mirosław Majkut
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 48-322372227
Stanowisko adiunkt Pokój 423
Adres e-mail miroslaw.majkut@polsl.pl Fax 48-322372680


Nazwisko i imię Krzysztof Nawrat
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237-11-45
Stanowisko adiunkt Pokój A-445
Adres e-mail krzysztof.nawrat@polsl.pl Fax +48 32 237-26-80


Nazwisko i imię Grzegorz Nowak
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr hab. inż. Telefon 32 237 28 22
Stanowisko adiunkt Pokój A445c
Adres e-mail grzegorz.nowak@polsl.pl Fax 32 237 26 80


Nazwisko i imię Włodzimierz Ogulewicz
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32-237 12 84
Stanowisko Starszy Wykładowca Pokój A533
Adres e-mail Wlodzimierz.Ogulewicz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Grzegorz Peczkis
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32 237 22 82
Stanowisko adiunkt Pokój 326A
Adres e-mail grzegorz.peczkis@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Leszek Remiorz
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr hab. inż. Telefon
Stanowisko Kierownik ZMiAPE Pokój
Adres e-mail leszek.remiorz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Maciej Roskosz
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr hab. inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail maciej.roskosz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Katarzyna Stolecka
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32 237 23 60
Stanowisko adiunkt Pokój A-441
Adres e-mail katarzyna.stolecka@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Michał Strozik
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 12 39
Stanowisko adiunkt Pokój A-421
Adres e-mail michal.strozik@polsl.pl Fax +48 32 237 26 80


Nazwisko i imię Daniel Węcel
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon (032) 237 20 86
Stanowisko adiunkt Pokój A528
Adres e-mail daniel.wecel@polsl.pl Fax +48 32 237 26 80


Nazwisko i imię Robert Wejkowski
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 11 63
Stanowisko adiunkt Pokój B 210
Adres e-mail robert.wejkowski@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Grzegorz Wiciak
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail grzegorz.wiciak@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Andrzej WILK
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32-237-2282
Stanowisko adiunkt Pokój A 333
Adres e-mail andrzej.t.wilk@polsl.pl Fax 32-237-2680


Nazwisko i imię Adam Wojaczek
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 2756
Stanowisko adiunkt Pokój A446
Adres e-mail adam.wojaczek@polsl.pl Fax +48 32 237 2680