Polski
English
Search
Today is Monday, April 22 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Personnel
Assistant
Nazwisko i imię Szymon Ciukaj
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 11 96
Stanowisko asystent Pokój B 203
Adres e-mail szymon.ciukaj@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Michał Jurczyk
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32-237-22-17
Stanowisko Asystent naukowo-dydaktyczny Pokój 525 A
Adres e-mail Michal.Jurczyk@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Sebastian Michalski
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 237 12 06
Stanowisko asystent Pokój 135 HMC
Adres e-mail sebastian.michalski@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Sebastian Rulik
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon 32 2372064
Stanowisko asystent Pokój 440A
Adres e-mail sebastian.rulik@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Krystian Smołka
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień dr inż. Telefon (+48) 32 237 19 42
Stanowisko specjalista naukowo-techniczny Pokój A-432
Adres e-mail krystian.smolka@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Mateusz Tymoszuk
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 11 52
Stanowisko Asystent naukowy Pokój B 208
Adres e-mail mateusz.tymoszuk@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93