Polski
English
Search
Today is Monday, April 22 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Personnel
Doctorate
Nazwisko i imię Ryszard Buchalik
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 20 49
Stanowisko Pokój A-425A
Adres e-mail ryszard.buchalik@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Klaudia Dubiel-Jurgaś
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon
Stanowisko doktorant Pokój A-525
Adres e-mail Klaudia.Dubiel-Jurgas@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Waldemar Gądek
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon +48 32 237 23 79
Stanowisko doktorant Pokój B-214
Adres e-mail waldemar.gadek@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Dorota Homa
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 15 46
Stanowisko doktorant Pokój A-329
Adres e-mail dorota.homa@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Katarzyna Jagodzińska
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon +48 32 237 11 52
Stanowisko doktorant Pokój B-208
Adres e-mail katarzyna.jagodzinska@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Tomasz Kress
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon +48 32 237 11 74
Stanowisko samodzielny referent techniczny Pokój B 209
Adres e-mail tomasz.kress@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Paweł Mońka
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 15 46
Stanowisko doktorant Pokój A-329
Adres e-mail pawel.monka@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Paweł Pilarz
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 34-237-22-14
Stanowisko Doktorant Pokój A-438
Adres e-mail pawel.pilarz@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Krzysztof Rogoziński
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon +48 32 237 20 49
Stanowisko doktorant Pokój A-426
Adres e-mail krzysztof.rogozinski@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Krzysztof Rusin
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 22 14
Stanowisko Doktorant Pokój A-438
Adres e-mail krzysztof.rusin@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Jakub Sobieraj
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon 322371387
Stanowisko Asystent (doktorant) Pokój B 216
Adres e-mail jakub.sobieraj@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Tomasz Staśko
Zakład Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon
Stanowisko Pokój
Adres e-mail Tomasz.Stasko@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Martyna Tomala
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 10 33
Stanowisko doktorant Pokój 445A
Adres e-mail martyna.tomala@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Wojciech Uchman
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon (32) 237 17 45
Stanowisko Doktorant Pokój 203 HMC
Adres e-mail wojciech.uchman@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Joanna Wnorowska
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon
Stanowisko doktorant Pokój B 214
Adres e-mail joanna.wnorowska@polsl.pl Fax


Nazwisko i imię Adam Zalewski
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień mgr inż. Telefon 32 237 20 49
Stanowisko Doktorant Pokój A-426
Adres e-mail adam.zalewski@polsl.pl Fax